آنلاین پرداخت کنیم یا درب منزل ؟

بهتر است آنلاین پرداخت کنم یا درب منزل


بهتر است آنلاین پرداخت کنید

سفارشات تهران و ارسالی با الوپیک اگر آنلاین پرداخت نشوند شامل هزینه ارسال بصورت رفت و برگشت خواهند شد واز آنجایی که هزینه ارسال با خریدار است هزینه اضافه متحمل می شوید . پس پیشنهاد ما پرداخت آنلاین سفارشات است .


بهتر است آنلاین پرداخت کنید

با پرداخت آنلاین سفارش خود ، نگرانی بابت تحویل کالا توسط پست نخواهید داشت و اگر در منزل و یا محل کار حضور نداشتید سفارش شما برگشت داده نمی شود .