زمان تقریبی برای ارسال کالا چقدر می باشد ؟

زمان تقریبی برای ارسال کالا چقدر می باشد ؟
سعی ما بر این است که بلافاصله پس از ثبت سفارش ، آن را آماده و برای شما ارسال کنیم ولی ممکن است سفارش شما در غیر از ساعات کاری ما ثبت شود و به همین دلیل رسیدگی به سفارش شما در اولین ساعت کاری فردای آن روز انجام خواهد شد .