در صورتی که محصول خریداری شده مشکل داشت چکار کنم ؟

در صورتی که محصول خریداری شده مشکل داشت چکار کنم ؟با پشتیبانی تماس بگیرید

در صورتی که محصول خریداری شده شما مشکلی داشت می توانید نهایتا تا 1 هفته با پشتیبانی فروشگاه تماس گرفته و پس از دادن مشخصات سفارشتون ( شماره سفارش و نام و نام خانوادگی و نام محصول ) برای رفع مشکل اقدام شود .